Interaction Design &
User Experience Design

For at opnå online success, er det essentielt at virksomheden ser verden udfra deres brugeres synsvinkel. Dette tror jeg vil blive endnu mere udtalt i fremtiden, og det er derfor et element jeg lægger stor vægt på.

Jeg har i min kandidat taget faget Interaktionsdesign samt valgfaget designing interaktive artefakter. Derudover har jeg på kandidaten udført diverse brugertest, stået for fokusgrupper og interviews, samt udarbejdet low fidelity og high fidelity prototyper.

Det er en datadreven verden vi lever i. Mulighederne for at tracke sine brugere bliver bedre og bedre, hvilket gør det lettere at bygge brugeroplevelser som retter sig direkte mod den enkelte bruger. Det er denne del af User Experience Design jeg finder interessant.

Google Analytics, A/B testing, eye tracking, Facebook Pixel, link tracking osv. er alle områder jeg ønsker at arbejde mere med.

KOMPETENCER

Mine kompetencer indenfor  UXD & IXD ligger primært i udviklingsfasen af en ny digital løsning. Det er mit ønske at komme mere over i den digitale datadrevne del af UXD.

I øjeblikket arbejder jeg på at blive certificeret i Google Analytics.

Brugerundersøgelser
Protoypeudvikling (proto.io og Axure RP)
Google Analytics
Interaktions Design